Maven Projesine Java 8 Desteği Eklemek

Yaratmış olduğumuz Maven projesinin kullandığı maven plugin sürümü eski ise proje ayarlarından Java versiyonunu 8 yapsanız bile Maven Update ile tekrar eski sürüme dönecektir. Bu sıkıntıyı gidermek için pom.xml dosyasına aşağıdaki konfigurasyonu eklemeliyiz. Kaynak...
read more

Maven ojdbc6.jar Bağımlılık Ekleme

Maven kullanarak uygulamamıza Oracle client driver eklemek için dependency tanımı yeterli olmuyor. Maven’ın kendi deposunda Oracle JAR’ları olmadığı için pom.xml dosyasına önce repository ardımdan dependency tanımı yapmak gerekiyor. ojdbc6.jar için aşağıdaki gibi bir tanım yeteli olacaktır. Kaynak...
read more

Hibernate.initialize() kullanımı

Hibernate Session nesnesi, Entity objelerinin durumu persistent (kalıcı) olduğu durumlarda bu nesneleri veri tabanı ile ilişkilendirir. Yani persistent durumdaki bir Entity üzerinde yapılan her bir değişiklik veri tabanına güncellenir. Bir Entity nesnesinin persistent duruma geçebilmesi için Session üzerinden get(), load(), save() ya da saveOrUpdate() metotlarından birinin çağrılmış olması gerekir. Entity nesnesinin detached duruma gelmesi için Session nesnesinin flush edilmesi, kapatılması ve transaction’ın commitlenmesi gerekir. Bir Entity nesnesi detached durumda iken...
read more

Spring Scopes

Uygulamamız içerisinde yaşam döngüleri spring IoC Container tarafından yönetilen nesnelere Spring Beans denir. Spring Bean’ler tanımlanırken ; XML konfigurasyon dosyası, Annotation, Java konfigurasyon sınıfı kullanılabilir. Bir Spring Bean’in ne zaman yaratılacağını scope vererek söyleriz. Spring Framework’te bean tanımlarken kullanabildiğimiz 5 farklı scope vardır. singleton (default) : Sınıfa istek geldiğinde tek bir instance yaratılır ve bütün istemcilere aynı instance paylaştırılır. Eğer bir bean tanımlanırken hangi scope kullanıldığı...
read more

Spring Framework Nedir?

Spring kısaca Java uygulamalarını düzgün bir alt yapıyla hızlı bir şekilde geliştirmek için kullanılan açık kaynak bir uygulama çatısıdır. En önemli özelliği modüler olmasıdır. Dolayısıyla JSF ya da Struts gibi sadece Controller katmanına karşılık gelir ya da Hibernate gibi sadece veri tabanı katmanına karşılık gelir diyemeyiz. Temel özellikleri herhangi bir Java uygulaması geliştirmek için kullanılabilir. Dependency Injection sağlayan IoC Container sadece web uygulamalarında değil masaüstü programlarda da kullanılabilir. Bunun yanında sadece Hibernate...
read more

ArrayList – Vector Farkı

Uygulamalarımızda kullandığımız en önemli iki Collection – List gerçekleştirimi olan ArrayList ve Vector arasındaki benzerliklere ve farklara bakalım : Öncelikle her ki sınıf da index tabanlıdır ve dizi gibi çalışırlar. Dizilerden farkları ise ilk yaratımları sırasında eleman sayısı vermemiz gerekmez. Eleman sayısı belli olmayan diziler yaratmak. Bkz. Collections. Her iki sınıf da elemanları eklendiği sırada saklar. Her iki nesneye de null değer eklenebilir. Her iki nesneye de aynı değer birden fazla eklenebilir. Vector synchronized bir sınıftır....
read more

HashMap – Hashtable Farkı

Hem HashMap hem de Hashtable, Map arayüzünü gerçekleştiren iki sınıftır. Her ikisi de verileri etiketleyerek saklar. Collections isimli makalemde Map kullanımına küçük bir örnek vermiştim. Bu yazımda ise öğrencilerimin çok fazla sordukları bir konuya açıklık getireceğim. Map interface’ini implement eden birçok sınıf var. Peki bu sınıflardan hangisini ne zaman kullanacağız? En çok kullanılanlardan iki tanesi HashMap ve Hashtable arasındaki farklardan bazıları şöyle : HashMap thread safe değil, Hashtable ise thread safe. Yani harici olarak synchronization...
read more

HashSet – TreeSet Farkı

Collection‘larda en çok kullanılan Set gerçekleştirimleri olan iki sınıf HashSet – TreeSet arasındaki farklar : TreeSet eklenen verileri sıralı bir şekilde saklar. Eklenen veri tipi String ise alfabetik, Date ise kronolojik, sayısal bir tip ise küçükten büyüğe doğru sıralama yapılır. Nesneler kümeden çekilirken bu sırada döner. HashSet verileri sırasız saklar. Her iki sınıf da Set interface’ini implement ettikleri için aynı nesneler eklenmezler. Nesnelerin aynı olup olmama kontrolünü yaparken TreeSet sınıfı compareTo() metodunu kullanırken,...
read more

« Önceki Yazılar